ประวัติน่ารู้ของกีฬาแฮนด์บอล

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมนี โดยครูพละศึกษาที่มีชื่อว่า Konrad Koch ซึ่งในช่วงแรกยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จวบจนปี ค.ศ. 1904 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.พ.ศ. 2447 กีฬาแฮนด์บอลได้มีพัฒนามากขึ้นในทวีปยุโรป ในช่วงนั้นได้มีการกำหนดกติกาในการเล่นโดยยึดเอาแบบมาจากกติกาของกีฬาฟุตบอล หรือก็คือการดัดแปลงการเล่นฟุตบอลที่ใช้เท้ามาเป็นการใช้มือแทน และจากเดิมที่มีผู้เล่นฝ่ายละ 11 คน ได้ทำการลดลงให้เหลือเพียงฝ่ายละ 7 คน ซึ้งจะทำให้สะดวกในการเล่นมากกว่าผู้เล่นหลายคนในสนาม เมื่อมีการพัฒนาจึงทำให้กีฬาแฮนด์บอลค่อยๆ แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันในหลายประเทศมากขึ้น สำหรับประวัติจะเริ่มจาก

ในปี ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) เป็นครั้งแรกที่กีฬาแฮนด์บอลได้มีการนำไปสาธิตวิธีการเล่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จากนั้นในปี ค.ศ.1931 (พ.ศ.2474) ได้มีการบรรจุให้เป็นรายการแข่งขันในกีฬาระดับชาติ และได้รับความนิยมแพร่หลายและต่อมาได้ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกในที่สุด เมื่อปี ค.ศ.1936 (พ.ศ. 2479) จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ความนิยมลดน้อยลง

ปี ค.ศ.1956 (พ.ศ. 2499) ได้มีการปรับปรุงกติกาของกีฬาแฮนด์บอลขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยการนำกติกาของกีฬาฟุตบอล และบาสเก็ตบอลมารวมกัน เพื่อให้กลับมานิยมกันอีกครั้งจนในปัจจุบันกีฬาแฮนด์บอลก็ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลก

สำหรับในบ้านเรากีฬาแฮนด์บอลอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล แต่ในอนาคตก็อาจจะได้รับความนิยมกันมากขึ้น